Het ontwerp mobiliteitsplan van de gemeente Noardeast-Fryslân wil paal en perk stellen aan de maximum snelheid in de bebouwde kom van Kollumersweach.Binnen de bebouwde kom is nu nog sprake van een maximum snelheid van 50 km/h op de Foarwei en de Triemsterloane.

Plaatselijk Belang nodigt u, als inwoner van Kollumersweach & Feankleaster, van harte uit voor de jaarlijkse dorpsbijeenkomst. Deze bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 12 maart om 19.30 uur in De Trije Doarpen.

Beste Buurtgenoten, Zwerfafvalgilde Kollumersweach en Feankleaster:

Heb jij ook schoon genoeg van vieze straten? En ga je graag opgeschoond de lente in?

Lijkt het jou leuk om bij te dragen aan zaken die onze dorpen aan het hart gaan? En maak jij je graag sterk voor het dorpsbelang? Dan zoeken wij jou! Ons vrijwilligers-bestuur van Plaatselijk Belang is namelijk op zoek naar een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris.

Herman en Lys fiere fakânsje op in kemping yn Dútslân oan de Rijn, lyk tsjinoer de Loreley.

Half februari wordt weer een actie gehouden met de warmtecamera. Dan komen vrijwillige fotografen langs de huizen waarvan de eigenaar zich opgegeven heeft voor een foto.

De spelers van de Masquerade Theater Jongerein kunnen voor de voorstelling 'Striid om't Mearkeslot' in Feankleaster deze zomer niet zonder muziekband.