De ondernemersvereniging is opgericht op 14 april 1965.OVK

Verschillende ondernemers in Kollumerzwaag e.o. waren van mening dat het belangrijk was om een vereniging op te gaan richten zodat er gezamenlijk initiatieven konden worden ondernomen voor de lokale ondernemers. De doelstelling van de vereniging is het behartigen van de belangen voor het midden- en kleinbedrijf.

Er zijn er ± 45 bedrijven lid van de OVK. Deze bedrijven komen minimaal twee maal per jaar bijeen waar verschillende thema’s worden besproken. De thema’s zijn gericht op ondernemers, maar ook gericht op het woon en leefklimaat van Kollumerzwaag.

Te denken valt hierbij aan het overleg met Burgemeester, Wethouders en Raadsleden, waarbij er gekeken wordt naar bijvoorbeeld de infrastructuur van Kollumerzwaag enz. Eén maal per jaar wordt er een uitje georganiseerd voor de leden met een bedrijfsbezoek.

Dat de OVK een positieve invloed heeft op de samenleving van Kollumerzwaag komt naar voren in de verschillende activiteiten welke jaarlijks door de vereniging worden georganiseerd en/of gesteund. Hierbij valt te denken aan de Intocht van Sint Nicolaas, het organiseren van een Kerstmarkt, zorgen voor de gezellige aankleding van het dorp in de decembermaand, het sponsoren van evenementen, het uitbrengen van een reclame krantje in de regio voorzien van lokaal nieuws enz.

Zoals u kunt lezen een bloeiende en actieve ondernemersvereniging.

Bent u nog geen lid met uw bedrijf, dan kunt zich voor een lidmaatschap melden bij een van onderstaande bestuursleden.

Willem Kooistra                  Voorzitter

Klasina Kooistra                 Penningmeester 

Auke Ebbing                        Bestuurslid

Patrick Martens                  Bestuurslid

Ankje Venema                    Bestuurslid

 

Kijk hier voor meer informatie