Hier kunt u belangrijke adressen en telefoonnummers vinden.

PB Kollumerzwaag & Veenklooster

 

PB is sinds kort een ANBI (Algemeen Nut Beogende ) Instelling.

Dit houdt in, dat u de contributie als aftrekpost op uw belastingformulier mag opvoeren.

Door de belastingdienst is vereist dat PB, als ANBI instelling zijn gegevens via een eigen website moet publiceren.

De eenbeukige kerk uit de 12e eeuw is een rijksmonument. De vensters en het een driezijdig gesloten koor dateren uit de 15e eeuw. In de 16e eeuw zijn er laatgotische ingangen aangebracht. De zuidelijke ingang, vroeger alleen voor jongens en mannen, is dichtgemetseld. In de spitsboognis van de noordelijke ingang staat de tekst: Zie ik verkondig u grote blijdschap (Lucas 2:10).

Op 29 mei 1851 begon deze kerk als Christelijke Afgescheiden Gemeente van Westergeest. In 1892 gaat de kerk deel uitmaken van de Gereformeerde Kerken in Nederland. De naam verandert dan in Gereformeerde Kerk van Westergeest.

Het kerkgebouw van Baptistengemeente De Thuishaven te Kollumerzwaag waar iedere zondag de diensten worden gehouden. Deze kerk is de enige Baptistenkerk in Nederland met een klokkenstoel! De klok wordt geluid ten teken dat de diensten beginnen.

Elke zondag komt de gemeente bij elkaar om 10:00 uur in het dorpshuis de Trije Doarpen.  Naast de diensten op zondag heeft de gemeente nog allerlei andere bijeenkomsten zoals: kringavonden, jeugdavonden, bidstonden en studieavonden.

De Trije Doarpen is een dorpshuis en/of zalencentrum welke is ondergebracht in de “Stichting dorpscentrum De Trije Doarpen”.

SOCIALE KAART    november 2019

 

Politie, brandweer en ambulance (spoed)                112 * (Zie bijlage 2)

Politie algemeen (geen spoed)                        0900-8844

Meld Misdaad Anoniem                                0800-7000

AED locaties (24 uur)

·         Taxi Noord Oost Friesland BV

·         Sporthal Skoallestrjitte

·         Fleurig en Kleurig Kruispunt Foarwei v. Seggeren

·         Camping “Simmerwille”Bounswei

·         Garagebedrijf V.d. Ploeg  BV Korteloane

·         Garagebedrijf Bosma Foarwei