Wie zijn wij

Plaatselijk Belang

Plaatselijk Belang Kollumerzwaag en Veenklooster is een vereniging voor alle inwoners van Kollumerzwaag en Veenklooster. Bestuursleden zijn gekozen door de bewoners.

Indien de gemeente Kollumerland ca. veranderingen met betrekking tot deze dorpen wil uitvoeren, gaan ze eerst in overleg met onze vereniging.  Het bestuur neemt dit mee in een vergadering en als het nodig is worden de inwoners geïnformeerd of geraadpleegd.

Dit kan door middel van de digitale dorpskrant, een folder of er wordt een avond georganiseerd waar iedereen welkom is.

Wij koppelen onze bevindingen terug naar de gemeente. Voordat iets is gerealiseerd, kan het soms jaren duren.   Door te blijven praten, kun je veel bereiken.

Aan de andere kant komt het ook voor dat er vanuit de gemeenschap initiatieven komen. Ook deze suggesties worden in een bestuursvergadering besproken. Soms is het nodig dat ze worden voorgelegd bij de gemeente, maar het bestuur kan sommige activiteiten ook mee organiseren.

Bestuur

Het bestuur vergadert maandelijks, normaliter op de tweede woensdag van de maand.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Functie Naam Adres Postcode Telefoon
Voorzitter Douwe Keegstra Cedelshof 22 9298 SB 06-46138932
Secretaris Klasina Kooistra Foarwei 55 9298 JC 06-30729221
Penningmeester Hielke de Graaf D.Wiersmastrjitte 35 9298 PZ 06-13563907
Bestuurslid Alie Stenekes Bounswei 3 9298 VH 06-17405283
Bestuurslid Haije van der Zaag Foarwei 229 9298 JJ 0511-444184
Bestuurslid Pieter Drijfhout Blankenstrjitte 46 9298 PR 0511-444499
Bestuurslid Ale Poelstra Foarwei 180 9298 JT 0511-447829
Bestuurslid Henk de Vries Foarwei 13 9298 JC 06-57963927
Bestuurslid Jacob Klaver Triemsterloane 2 9298 VV 06-10958829

De inwoners van de twee dorpen kunnen op aanvraag gelegenheid krijgen om in te spreken. Neem daarvoor contact op met de secretaris.

Foarbylden

Plaatselijk Belang is betrokken (geweest) bij de volgende activiteiten:

 • Totstandkoming Omjouwingsfisy ‘Ferbinend Foarút’ 2020
 • Fitkampe – Buitenfitness voor iedereen
 • Wrotrun Koningsdag
 • De aanpassing van de Foarwei
 • Aanleg speeltuinen
 • Aanleg nieuwbouwwijken
 • Uitbreiding en aanpassing bedrijventerrein
 • Realisering van de haven de Opslag
 • Rondweg Veenklooster
 • Aanpassing Veenklooster
 • Infoborden bij de toegangswegen
 • Strúnersfeest op oudejaarsdag
 • Ooievaarsnest Veenklooster
 • Bankjes hier en daar in het dorp
 • Oude wandelpaden zijn heropend

ANBI

Plaatselijk Belang Kollumerzwaag is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dat wil zeggen dat aan deze vereniging verstrekte gelden aftrekbaar zijn onder het kopje “Giften” in de aangifte inkomstenbelasting.

Gegevens ANBI:
Naam                      : Dorpsbelangen Kollumerzwaag en Veenklooster
RSIN                       : 806127855

Contactgegevens      : Secretaris Klasina Kooistra, Foarwei 55,  9298 JC Kollumerzwaag.
Email                       : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beloningsbeleid        : Het bestuur heeft geen personeel in dienst en de functionarissen binnen het  bestuur zijn onbezoldigd.

Jaarverslag 2020
Financieel overzicht Plaatselijk Belang 2020
Jaarverslag 2019
Financieel overzicht Plaatselijk Belang 2019
Jaarverslag 2018
Financieel overzicht Plaatselijk Belang 2018
Jaarverslag 2017

Financieel overzicht Plaatselijk Belang 2017

Jaarverslag 2016
Financieel overzicht Plaatselijk Belang 2016
Jaarverslag 2015
Financieel overzicht Plaatselijk Belang 2015
Jaarverslag 2014
Financieel overzicht Plaatselijk Belang 2014
Jaarverslag 2013
Financieel overzicht Plaatselijk Belang 2013
Jaarverslag jaar 2012
Financieel jaaroverzicht Plaatselijk Belang 2012

Doel

 

De vereniging stelt zich ten doel:

 1. Zich zonder politieke bedoelingen in te zetten voor de maatschappelijke en materiele belangen van de dorpen Kollumerzwaag en Veenklooster, een en ander in de meest ruime zin van het woord
 2. Het versterken van het sociaal-culturele leven, waar dat mogelijk en gewenst is
 3. Het versterken van de dorpsgemeenschap door middel van de onder a en b genoemde activiteiten

De vereniging  streeft haar doel na door:

 1. Op leden en bestuursvergaderingen die zaken te behandeling die de vereniging aangaan
 2. Adressen te versturen aan en zaken te bespreken met bewoners, het gemeentebestuur, andere instellingen en/of instanties wanneer daar aanleiding toe bestaat

De vereniging kan zelf algemene voorzieningen instellen en beheren, al of niet met geldelijk steun

In bepaalde aangelegenheden kan de vereniging zich laten bijstaan door commissies of zich laten adviseren door deskundigen.

In bijzondere gevallen kunnen er buitengewone ledenvergaderingen of openbare vergaderingen worden uitgeschreven. De laatste al of niet in samenwerking g met andere verenigingen  uit eigen dorp en / of met die andere dorpen.