Beste inwoners van Kollumerzwaag en Veenklooster:

We beleven momenteel weer roerige tijden, nu we zitten in de Lockdown light. Wij, als doarpsomtinkers en doarpshelpers, willen er zijn voor een ieder in Kollumersweach en Feankleaster.

Om de uitdagingen waarvoor we worden gesteld aan te kunnen, hebben we ieders kracht en inzet nodig. Want we willen ook nu, juist nu, doen wat we altijd doen: “Er te zijn voor elkaar en voor de ander”.

In onze dorpen is er veel saamhorigheid en hebben we oog voor elkaar en voor kwetsbare mensen. Er wordt door familie en buren veel voor elkaar gedaan, aangevuld met hulp en aandacht vanuit onze kerken, Doarpsomtinkers en andere organisaties.

Als er hulpvragen zijn, dan willen de Doarpsomtinkers en Doarpshelpers graag voor u klaar staan en u de hulp bieden waar nodig. Eén en ander hebben we uitgewerkt in de bijgevoegde flyer.

Dus als het niet lukt om hulp van de familie of van de buren te krijgen, neem dan contact op met de Doarsomtinkers.

Als u geen hulpvraag hebt maar wel bereid en in staat bent om te helpen bij de hulpvraag van een ander, dan horen we dat graag. Vooral de jeugd kan zich aanmelden, om een helpende hand uit te steken. Gezamenlijk kunnen we de nood van elkaar verlichten!

Plaatselijk Belang Kollumerzwaag&Veenklooster.

Doarpsomtinkers Kollumersweach&Feankleaster:

  • Henkie de Vries - 06-57963927
  • Jappie de Vries - 0511-444434
  • Klari Broersma - 06-27341320
  • Haije van der Zaag - 06-14198159