Toekomst speeltuinen Sânbulten en oud Kollumerzwaag

De 5 speeltuinen worden gedragen door de 5 wijken van Kollumersweach.

18 november beslist de gemeenteraad echter een over raadsvoorstel om voor de 2 kleinste speeltuinen in het dorp een sterfhuisconstructie te laten gelden.

De beide wijken Sânbulten/Ymkershof en oud Kollumerzwaag/Griffijnstrjitte vragen samen met Plaatselijk Belang Kollumersweach aan de gemeenteraad de speeltuinen in hun wijk nieuwe toekomst te geven. Het is toch niet uit te leggen dat jonge kinderen de openbare wijkspeeltuin straks moeten gaan missen als toestellen niet meer worden vernieuwd?

Wijken en buurten komen hier tegen in verzet. Plaatselijk Belang Kollumersweach en Feankleaster steunt de inzet vanuit de wijken en vindt het behoud van alle vijf speeltuinen van groot belang voor om de leefbaarheid op peil te houden. In het uitgestrekte lintdorp met drukke wegen tussen de wijken zijn de speeltuinen buiten de eigen wijk voor jonge kinderen niet bereikbaar.

Binnen de nieuwe gemeente kent Kollumerzwaag door hoge OZB-waarden relatief hoge lokale lasten. Het dorp ziet daarom niets in een alternatieve optie van de gemeente om in de twee wijken een soort van wijkspeeltuinheffing te gaan invoeren om op die manier speeltuinen in stand te houden.

Kollumerzwaag hoopt met het 50 jarig bestaan dit jaar dat het tweede grootste dorp van de Noardeast-Fryslân een negatief cadeau bespaard blijft.

Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft hierover een brief naar de gemeenteraad gestuurd. Deze kunt u hier lezen.

Schriftelijke reacties vanuit de wijken kunt u ook lezen (geanonimiseerd vanwege privacywetgeving).