Beste dorpsgenoten,

De gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân zijn een project gestart om de veiligheid in het buitengebied te verbeteren.

Stap voor stap worden de veiligheidsproblemen in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen. Er is aandacht voor onderwerpen als diefstal, inbraak en ondermijning. Maar er wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar het onderhoud van de openbare ruimte met als doel om te zorgen voor een aantrekkelijk gebied voor wonen en werken, maar onaantrekkelijk voor (ondermijnende) criminaliteit. Op dit moment staat er een enquête open die ingevuld kan worden door inwoners van het buitengebied en bedrijven die in het buitengebied gevestigd zijn.

Hier link naar de begeleidende brief van Wietske de Vries | dorpen- en wijkencoördinator

Hier de link naar de enquete