Op tientallen locaties in Fryslân proberen dubieuze handelaren landbouwgrond met forse winst door te verkopen aan particuliere beleggers, met de onterechte suggestie dat deze grond in aanmerking komt voor woningbouw. Uit onderzoek van Het Financieele Dagblad blijkt dat in Fryslân 172 hectare is waar deze grondhandel wordt toegepast. De beleggers schieten er tientallen miljoenen euro’s bij in. In volgende link kunt u hier mee over lezen: https://frieschdagblad.nl/2019/4/15/grondspeculant-is-rondom-actief-in-fryslan

Uitnodiging visie-avond 25 april 2019 in De Trije Doarpen vanaf 19:30 uur toekomst van bedrijven, duurzame energie, landbouw in dorpen en omgeving

Beste inwoners, ondernemers,

Ondernemers en inwoners zijn deze vierde visie-avond aan zet om bouwstenen aan te leveren voor een lokale eigen Omgevingsvisie. Het is van belang dat inwoners en bedrijven elkaar aansporen om deze kans niet voorbij te laten gaan.

Welke ambities hebben we voor een duurzame toekomst voor werken, duurzame energie en landbouw in onze dorpen? Hoe bouwen we samen verder aan de energiecoöperatie voor onze inwoners, bedrijven en ook verenigingen? Dé visie-avond om concrete ideeën voor mogelijk door ondernemers gewenste uitbreiding en ontsluiting van het bedrijventerrein ter sprake te brengen. Alleen op basis van voldoende lokaal initiatief zal het zinvol zijn plannen uit te werken voor uitbreiding van het bedrijventerrein.


Van oorsprong is de landbouw sterk vertegenwoordigd in Kollumerzwaag en Veenklooster en omgeving en blijven boeren werken aan het behoud van ons fraaie landschap. Hoe zien de boeren en bedrijfsopvolgers hun toekomst: verbreden met een tweede tak als bijvoorbeeld een mini-camping en/of is er nog ruimte en draagvlak voor verdere schaalvergroting? Hoe blijven burgers en boeren met elkaar in contact over ontwikkelingen in de landbouw en instandhouding van het landschap?

Wat zijn mogelijke oplossingen voor knelpunten waar ondernemers, landbouw en ook inwoners tegenaan lopen om concrete initiatieven op het gebied van duurzame energie zelf of als coöperatie op te pakken. Of laten we ideeën voor duurzame energie liever aan grote commerciële partijen over? Is er behoefte aan kleinschalige windturbines volgens Groninger model? Zijn er ambities om het eigen bedrijf verder te versterken en welke knelpunten moeten dan opgelost worden?

Is het van belang Kollumerzwaag op de kaart te blijven zetten als ondernemersdorp? Zo ja, willen we ons daar dan ook hard voor maken? Willen ondernemers en inwoners elkaar helpen voor een sterkere lokale economie? En hoe betrekken we onze jongeren daarbij? Zien we handel via internet als kans of als bedreiging?

Deze avond zal in verschillende groepen nagedacht worden over de bestaande situatie en de voor de toekomst gewenste situatie. Ook kunnen ideeën worden ingebracht en vervolgens later verder worden uitgedacht in werkgroep(-en). Het kan ook gaan om onderwerpen die in verbinding staan met andere thema's als bijvoorbeeld veiligheid en verkeersontsluiting.

We willen iedereen uit Kollumerzwaag en Veenklooster die wil nadenken en ideeën heeft rond deze thema's uitnodigen om te komen. Graag zien wij iedereen die vanuit onze dorpen wil meedoen op 25 april vanaf 19:30 uur in De Trije Doarpen. De koffie staat dan klaar. Om 19:45 uur willen we beginnen.

Graag tot ziens!

De projectgroep Omgevingsvisie Kollumerzwaag & Veenklooster

Uitnodiging visie-avond 25 april 2019 in De Trije Doarpen vanaf 19:30 uur toekomst van bedrijven, duurzame energie, landbouw in dorpen en omgeving

Beste inwoners, ondernemers,

Ondernemers en inwoners zijn deze vierde visie-avond aan zet om bouwstenen aan te leveren voor een lokale eigen Omgevingsvisie. Het is van belang dat inwoners en bedrijven elkaar aansporen om deze kans niet voorbij te laten gaan.

Welke ambities hebben we voor een duurzame toekomst voor werken, duurzame energie en landbouw in onze dorpen? Hoe bouwen we samen verder aan de energiecoöperatie voor onze inwoners, bedrijven en ook verenigingen? Dé visie-avond om concrete ideeën voor mogelijk door ondernemers gewenste uitbreiding en ontsluiting van het bedrijventerrein ter sprake te brengen. Alleen op basis van voldoende lokaal initiatief zal het zinvol zijn plannen uit te werken voor uitbreiding van het bedrijventerrein.

Vrijwilligers gevraagd!

Na een grondige vernieuwing van de keuken in 2018 zijn de plannen voor verdere renovatie van Dorpshuis De Trije Doarpen in een vergevorderd stadium. Het bestuur wil graag de zogenaamde Pleinzaal vernieuwen om die ook multifunctioneler te kunnen gebruiken. De vloer die nu bestaat uit cobblestones zal vervangen worden, het systeemplafond geïsoleerd en geschilderd en ook de kozijnen zijn aan een schilderbeurt toe. Ook aan duurzaamheid wordt gedacht, want de TL-Bakken en Halogeen spots moeten plaatsmaken voor LED. Verder wordt  de indeling en het interieur van de zaal aangepast en vernieuwd zodat  deze voor meer activiteiten kan worden ingezet en een eigentijdse uitstraling krijgt.

Kortom er is veel te doen, en we komen handjes tekort!

Donderdagavond 28 maart is de derde bijeenkomst voor de Omjouwingsfisy gehouden op initiatief van de projectgroep onder Plaatselijk Belang Kollumerzwaag en Veenklooster. De thema’s recreatie, sport, jeugdvoorzieningen en evenementen stonden op de rol. Er waren duidelijk meer inwoners dan bij de eerdere visie-avonden. Diverse organisaties  uit de beide dorpen waren vertegenwoordigd. In vier verschillende groepen is nagedacht over wensen, ideeën en verbeterpunten.

Op verscheidene plekken in Kollumerzwaag worden er fietsen gevonden zonder eigenaar. Mocht jouw fiets zijn gestolen dan is er een kans dat deze weer terecht is. Neem contact op met de gemeente Noardeast-Fryslân, om te achter halen of hier jouw fiets tussen zit. Op het moment gaat het om vier fietsen, drie dames- en één herenfiets.

Heb jij een fiets gevonden of vind je er eentje waarvan je weet dat deze geen eigenaar heeft neem dan contact op met de gemeente. Deze zullen de fiets dan ophalen en het verder af handelen.

Plaatselijk Belang Kollumerzwaag&Veenklooster

Kollumerzwaag Afgelopen zaterdag 23 maart hebben de inwoners van Kollumerzwaag en Veenklooster meegedaan aan de landelijke opschoondag om het zwerfafval in deze dorpen tegen te gaan. Een ploeg van 32 mannen, vrouwen en kinderen (waaronder wethouder Jelle Boerema) zijn bewapend met gele vestjes, handschoenen, prikkers en vuilniszakken de natuur en het dorp ingegaan om de rotzooi op te ruimen die een ander 'zomaar' heeft achtergelaten.

28 maart 2019 in De Trije Doarpen vanaf 19:30 uur over de toekomst van onze jeugd, sport, recreatie en evenementen: voor jongeren, jeugd en volwassenen!

Hallo iedereen,

Dé visieavond om samen in De Trije Doarpen deze donderdagavond na te denken over de toekomst van jeugd, sport, recreatie en evenementen: vóór en door jongeren/jeugd (vanaf voorgezet onderwijs) en ook volwassenen. We willen iedereen uit Kollumerzwaag en Veenklooster uitnodigen om te komen en jullie ideeën horen. Samen maken we er een leuke avond van. Neem je vrienden en familie mee! Deze avond willen we onder de deelnemers twee kaarten verloten voor de voetbalwedstrijd van SC Heerenveen tegen FC Groningen.